Big Question

‘Hoe beïnvloedt de overheid de financiële situatie van cliënten?’

Dit is een voorbeeld van een big question binnen het vak economie van zorg en welzijn. Het leerdoel was dat studenten inzicht krijgen in welke maatregelen er zijn voor cliënten in het sociale domein; zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. De vraag wordt beantwoord in groepjes van 3-4 studenten. Ze mogen hierbij hun boek gebruiken maar ook op internet of naar de mediatheek zoeken naar antwoorden. Ze gaan eerst samen zitten om de vraag op te delen in drie deelvragen. Daarna maken ze een zoekplannetje: waar en hoe gaan we antwoord vinden op de deelvragen. Vervolgens zoeken ze het antwoord en formuleren ze het antwoord. Als alle groepjes een antwoord hebben laat ik elk groepje even kort presenteren en volgt er een korte discussie. Tijdens de presentaties en discussie laat ik twee studenten ‘notuleren’ en het antwoord formuleren samen met de klas. Deze wordt dan rondgestuurd als een samenvatting van de les.