IMAG4894_
Jong en Ambitieus
Galina van der Weert

Wie ik ben? Galina van der Weert, geboren 1987 in een klein dorpje in Noord-Brabant. Tijdens mijn studie Psychologie ben ik naar Nijmegen verhuisd. Na mijn studie Psychologie heb ik nog de master Bestuurskunde afgerond. Ik heb stage gelopen als assessmentpsycholoog en onderzoeker bij Politie IJsselland.
Waarom de titel Jong en Ambitieus voor mijn website? Dat heeft twee redenen: enerzijds omdat ik zelf jong ben en ambities heb in het leven. Anderzijds omdat ik het leuk vind om jonge, ambitieuze mensen te begeleiden en coachen. Ik kom het best tot mijn recht als ik me mag bemoeien met het leerproces van jonge, ambitieuze mensen en hen kan stimuleren hun dromen na te jagen, of in sommige gevallen uberhaupt een droom te hebben.
Lees verder voor meer informatie over mij en klik op de buttons voor mijn LinkedIn- en Twitterprofiel.

Werkervaring

2014 - heden

Docent Sociale Studies
Fontys Hogescholen Eindhoven

Hoofddocent voor vakken politicologie jaar 1 en 2, economie, docent voor vakken psychologie jaar 1 en 2, praktijkgericht onderzoek jaar 2 en 4, sociologie jaar 1. Zowel voltijd als deeltijd. Daarnaast ontwikkelaar van het vak burgerschap en verantwoordelijk voor roostering en inzet leerjaar 1.

Sinds maart 2016 heb ik een vast contract.

2013 - 2014

Kwaliteitscontroleur Indicaties Extern
Centrum Indicatiestelling Zorg, Nijmegen

Indicatiesteller GZ, GGZ en VV. Kwaliteitscontroleur voor indicaties gesteld door VV-instellingen (voorheen 80+ indicaties en verlengingen).

Opleiding

Radboud Universiteit Nijmegen

MSc Psychologie
2004 - 2009

Bachelor en Master Arbeid- en Organistiepsychologie. Afstudeeronderzoek naar de invloed van het ontwikkelassessment op prestaties en ontwikkeling van senior verpleegkundigen in het Radboud UMC. Stage assessmentpsycholoog bij Lancae te Arnhem.

Radboud Universiteit Nijmegen

MSc Bestuurskunde
2009-2011

Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Beleid en Advies.
Stage bij Politie IJsselland; onderzoek naar de samenwerking van de politie met interne en externe partners.

Universiteit van Amsterdam/Coursera

Specialization: Research Methods in Social Sciences
2016 - nu

Via Coursera volg ik de specialisatie: Onderzoeksmethoden in sociale wetenschappen. Ik heb de ambitie een promotie-onderzoek te gaan doen en wil me met deze cursus goed voorbereiden.

In juni 2016 heb ik deel 1 (Kwantitatieve Onderzoeksmethoden) met succes afgerond: 91.5%.

Aanbevelingen

Collega’s

Je hebt in deze les goed de ruimte gegeven, om daarna ruimte te kunnen nemen; dit had effect op de aandacht van de studenten. Je les sloot aan bij hun beleefwereld en de voorbeelden die je gebruikte waren actueel. Bij je opdracht maakte je de studenten bewust van hun leergedrag door de vraag te stellen of ze nu hun hele boek gingen lezen. ^XJB

Galina is gedreven, enthousiast en altijd bereid een stapje extra te doen. Door haar enthousiasme helpt ze tot perfectie en is altijd open voor verdere input. Deze aanpak maakt haar een voorbeeld voor hoe elke coach moet zijn.
Het is prettig met haar te werken en ze weet precies hoe ze mensen moet motiveren het beste uit zichzelf te halen. ^NL

Galina kan als geen ander mensen op een betrokken manier aansturen. Zij heeft hierbij een scherp inzicht in de individuele krachten van elk lid van het team en weet ze op een enthousiaste en persoonlijke manier te motiveren. Daarnaast heeft ze de gave om afstand van een situatie te nemen om hem vanuit verschillende perspectieven te bekijken en tot een gewogen oordeel te komen. ^AP

Studenten

“Ik wil u graag even bedanken voor de duidelijke feedback op mijn verslag. Hiermee kan ik zeker het verslag goed afronden.”

“Je kan goed uitleggen en bent geduldig. Ik vind het fijn dat ik weet dat ik bij jou altijd alles nog een keer mag vragen. Je lessen zijn ook afwisselend, daardoor kan ik me beter concentreren. Je bent ook rustig maar laat wel zien echt een expert te zijn en passie te hebben voor de inhoud.”

“Je weet echt alles! Je neemt wel altijd boeken mee maar die gebruik je eigenlijk niet en anders weet je precies waar het staat.”

“Fijn dat je een structuur in de les hebt, dan weten we wat we gaan doen.”

“Doordat je in de eerste maanden een beetje extra tijd had gemaakt om met mij mijn studie te plannen kan ik het nu zelf. Ik loop niet meer achter en weet nu beter waar ik alles kan vinden. Dankjewel!”