Didactiek

1 juni, 2016

Visie op leren

Loesje_fouten

Studenten worden door allerlei externe factoren aangemoedigd om in zo’n kort mogelijke tijd, zo efficiënt mogelijk af te studeren. Ik merk hierdoor dat ze bang worden om fouten te maken (een herkansing kost tijd, en dat is er niet), en dat ze bang zijn om buiten de gebaande paden te treden, want ook dat kost tijd. Dat is ontzettend jammer, want juist die student die durft een stapje harder te lopen, die zich aansluit bij een opleidingscommissie, in de medezeggenschap gaat, een extra vak volgt, of zich inzet voor een uitmuntend resultaat, die leert ontzettend veel tijdens zijn studietijd. Ik vind dus dat studenten aangemoedigd mogen worden om meer lef en durf te tonen, en dat de docent en de opleiding daarbij een vangnet moeten zijn. Een keer een scheve schaats rijden zou niet meteen tot achterstand moeten leiden maar moet juist uitnodigen om te achterhalen: waarom was die schaats scheef, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die schaats volgende keer niet meer zo scheef staat?

 

Lesvormen

 

Goede Boeken