Socrative

Socrative

Als formatieve toets voorafgaand aan de toetsweek gebruik ik Socrative. Een online quiz-programma waarbij de studenten hun eigen device (mobiel, tablet, laptop) kunnen gebruiken om vragen te beantwoorden. Als docent vul je vooraf de vragen, antwoordopties, en juiste antwoorden in. Socrative kent de mogelijkheid om de quiz zowel student-paced als teacher-paced af te draaien; ofwel de student maakt de vragen op zijn eigen tempo en krijgt elke volgende vraag aangeboden direct nadat hij het antwoord op de eerste vraag gegeven heeft, of er is telkens een aanbieding van een vraag en de student krijgt de volgende vraag pas op zijn device te zien als de docent dit aangeeft. Het voordeel van student-paced is dat je niet op elkaar hoeft te wachten, terwijl het nadeel is dat na een tijdje de snelle studenten al klaar zijn en de antwoorden al gezien hebben. Voor teacher-paced werken de voor- en nadelen precies andersom.
Het is dus afhankelijk van het doel en de groep die ik voor me heb of ik kies voor student-paced of teacher-paced. Dit vereist overigens wel een snelle, werkende internetverbinding in het klaslokaal en veel stopcontacten, het programma schijnt met name bij oudere merken smartphones de batterij snel leeg te trekken.
Vereist: internetverbinding, elke student een eigen device, Socrative-account voor docent, vooraf ingestelde quiz.